روز دوشنبه ۹۷/۵/۲۹ نوگلان پیش دبستانی برای دوستان متولد فصل تابستانشان جشن تولد گرفتند و با بازی و شادی روز خاطره انگیزی را کنار هم سپری کردند.