به مناسبت روز کودک نوآموزان پیش دبستان و دانش‌آموزان پایه های اول و دوم دبستان سلام همت، به انجام رنگ‌آمیزی گروهی پرداختند. آنها با رنگ کردن ۱۰۰ قطعه از تابلوی روز کودک لحظات شادی را با هم سپری کردند.

فعالیت گروه دیگر، ساخت کاردستی ساعت زمان با تصویر دوران کودکی دانش آموزان بود.