روز سه شنبه، مورخ  ۹۷/۷/۱۰ نوگلان پیش دبستان سلام همت میزبان پدربزرگ مهربان نوآموزمان، “علی جعفر پور”، جناب زینل زاده بودند و از قصه ها و صحبت‌های ایشان بسیار لذت بردند.