روز دوشنبه ، مورخ ۹۷/۷/۱۶ نوگلان پیش دبستانی با همکاری دانش آموزان  کلاس اول و دوم  در حیاط  مدرسه به رنگ آمیزی پوستری پرداختند و در ادامه با بازیهای شاد و مفرح روز خود را جشن گرفتند.