ویژه دانش‌آموزان چهارم تا ششم:

برای ثبت نام در لیگ فوتبال مدرسه، فرم زیر را تکمیل فرمایید.

ثبت نام در لیگ فوتبال دبستان