با سلام

غربالگری پدیکلوز مو در مهرماه در تمام پایه ها انجام شد. این روزها در مورد شیوع شپش در مدارس می‌شنویم. بهترین راه مقابله با آن آموزش و پیشگیری می‌باشد. مطالعه مطلب زیر می‌تواند آگاهی لازم را در این خصوص در اختیار شما قرار می‌دهد.