هر ساله به مناسبت هفته دیابت ۱۹ الی ۲۵ آبان ماه شعار و روز شمار مربوط به دیابت اعلام می‌گردد. شعار هفته دیابت سال ۱۳۹۷ “دیابت و خانواده” می‌باشد.