دبستان و پیش دبستان

سلام همت

تهران،بلوار اشرفی اصفهانی، پایین تر از میدان پونک، خیابان شهید مخبری، پلاک ۳۶ (روبروی کارخانه چای گلستان)

۰۲۱۴۴۴۳۱۳۷۵ - ۰۲۱۴۴۴۳۱۳۷۸

ورود

متوسطه دوره اول

سلام همت

تهران،جنت اباد مرکزی، بین همت و نیایش، خیابان اقاقیا، خیابان نسترن یکم، پلاک ۴۷

۰۲۱۴۴۶۰۳۲۶۲ - ۰۲۱۴۴۶۲۱۶۵۷ - ۰۲۱۴۴۶۰۲۶۹۶ - ۰۲۱۴۴۶۰۲۶۹۵

ورود

متوسطه دوره دوم

سلام همت

تهران،جنت اباد مرکزی، بین همت و نیایش، خیابان اقاقیا، خیابان نسترن یکم، پلاک ۴۷

۰۲۱۴۴۶۰۲۰۴۰ - ۰۲۱۴۴۴۸۲۵۲۸

ورود

:: وب سایت مجموعه مدارس سلام ::salamsch.com