افتخارآفرینان دبیرستان سلام همت در دهمین جشنواره اسوه حسنه۱۴۰۱

مدال المپیاد ریاضی

مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی

مدال جهانی المپیاد

مدال نقره جهانی المپیاد فیزیک

چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ نشست دبیران پایه های دهم ویازدهم

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ اولین نشست هم اندیشی اولیاء پایه دهم