نفرات برتر نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

فاز اول بررسی تجهیزات هوشمند مدرسه …….

یک شنبه 18 آبان 99-مشاوره های فردی دانش آموزان عزیز پایه یازدهم

مشاوره ی تصویری مسئول پایه دوازدهم با دانش آموزان عزیز،با محوریت بررسی عملکرد آزمون مدارس برتر شماره ۵-یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹

اهدای جوایز نفرات برتر آموزشی پایگاه تابستان پایه های دهم و یازدهم