ویژه برنامه افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

جمعـــــه ۱۳ تیرمــــاه ۱۳۹۹-جلسه توجیهی آنلاین ویژه آغاز پایگاه تابستانی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

دوشنبه ۲ تیرماه ۹۹-اهدای کارنامه پایانی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم

برگزاری کلاس آنلاین ویژه ورودی های پایه دهم دبیرستان سلام همت

آماده سازی بسته های ارسالی ویژه متقاضیان ورود به دبیرستان سلام همت

آغاز فرایند مصاحبه مجازی ویژه متقاضیان ورود به پایه دهم روزانه ساعت۱۱تا۲۰

کلاس آنلاین پژوهش 🚀🛩هـــوافضـــــا

آزمون های آنلاین تشریحی پایه یازدهم

🔴جلسه۱۲۰دقیقه شورای دبیرستان و جلسه ۱۰۰دقیقه کمیسیون آموزش،با رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند!