هدایای نوروزی دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره اول سلام همت کنار هفت سین

افتخار آفرینان دبیرستان سلام در آزمون جامع تستی مدارس برتر

رتبه های برتر پایه هفتم در آزمون مدارس برتر- آذر ماه ۱۳۹۸

کسب مقام اول مسابقات کشوری کیک بوکسینگ

اولین جلسه مشاوره با اولیای محترم دانش آموزان پایه هفتم