هدایای نوروزی دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره اول سلام همت کنار هفت سین

افتخار آفرینان دبیرستان سلام در آزمون جامع تستی مدارس برتر

رتبه های برتر پایه هفتم در آزمون مدارس برتر- آذر ماه ۱۳۹۸