هدایای نوروزی دانش آموزان عزیز دبیرستان دوره اول سلام همت کنار هفت سین

افتخار آفرینان دبیرستان سلام در آزمون جامع تستی مدارس برتر

تصاویر منتخب از برگزاری وبینار تخصصی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در پایه نهم

برگزاری همایش هدایت تحصیلی و انتخاب رشته پایه نهم توسط جناب آقای همدمی مسئول پایه نهم

کسب رتبه ۳۰ کل؛ در آزمون مدارس برتر پایه نهم

رتبه های برتر پایه نهم در آزمون مدارس برتر- آذر ماه ۱۳۹۸

اولین جلسه مشاوره با اولیای محترم دانش آموزان پایه نهم