کسب رتبه ۳۰ کل؛ در آزمون مدارس برتر پایه نهم

رتبه های برتر پایه هفتم در آزمون مدارس برتر- آذر ماه ۱۳۹۸

کسب مقام اول مسابقات کشوری کیک بوکسینگ

کسب مقام استاد فیده توسط جناب آقای ماهان نیازی

جناب آقای شایان کاظمی , کسب مقام سوم انفرادی جشنواره ورزشی سلام در رشته تنیس روی میز

کسب رتبه دوم سرود در جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

مقام آوران رشته طراحی و نقاشی جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

رتبه های برتر مسابقات قرایت قران جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

مقام آوران رشته انشا نویسی جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه

جناب آقای پرهام ناصری , مقام آور در رشته خوشنویسی جشنواره فرهنگی هنری اسوه حسنه