تصاویر منتخب از اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقات سلام کاپ

پیام تبریک پیشاپیش عید باستانی نوروز توسط مدیریت محترم دبیرستان دوره اول سلام همت جناب آقای علیرضا طاهری