جشن اختتامیه

در این مراسم که دانش آموزان به همراه جمعی از والدین و معلمان خود حضور داشتند، ضمن توضیحاتی در خصوص فرآیند اجرای این طرح توسط مربی مسئول ، برنامه های ویژه ای و  اهدای هدایا و لوح تقدیر به  دانش آموزان منتخب اهدا گردید هم چنین مسابقات متنوع فرهنگی اجرا شد.