جشن ولادت امام رضا(ع)

یکی از برنامه های معاونت فرهنگی در مجموعه مدارس سلام آشنایی دانش آموزان با صفات و سیره حمیده اهل بیت در مناسبت ها ایام سوگورای و ولادت هاست.

یکی از این مناسبت ها در پایگاه تابستانی جشن بزرگ امام رضا (ع) و شرکت پرشور دانش آموزان در این جشن بود.

سخنرانی ، برگزاری مولودی و پذیرایی با شربت و شیرینی از دانش آموزان از برنامه های برگزار شده در این مراسم بود.