مجتمع آموزشی سلام همت با در اختیار داشتن دبیران مجرب از پیشگامان عرصه ی آموزش آنلاین می باشد