تصاویری از تحویل پک های پژوهشی در رشته های    #رباتیک     و    #هوافضا    به دانش آموزان پایه هشتم و نهم