تصاویری از برگزاری مراسم هفتگی زیارت عاشورا

و

حضور پرشور دانش آموزان