برگزاری وبینار تخصصی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در پایه نهم سلام شهید همت
باحضورآقای علیرضا طاهری مدیر محترم دبیرستان و آقای حسین همدمی مسئول محترم پایه نهم