مسؤول پایه نهم

جناب آقای حسین همدمی

دارای مدرک لیسانس تاریخ و دارای گواهی دوره های مدیریت آموزشی و مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

دارای ۱۸ سال سابقه تدریس و مسوولیت های مهم در دبیرستان های برتر تهران

مدرس دروس عمومی در مدارس علامه طباطبایی، خاتم ولنجک، واله، المهدی و شهید صیاد شیرازی

معاونت فرهنگی مدرسه علامه طباطبایی (آبشناسان وفاطمی )

مسوول پایه اول و دوم دبیرستان خاتم ولنجک

معاونت آموزشی مدرسه واله