لذت آب‌بازی در پیش دبستان

فعالیت‌های اکتشافی- پایه ششم

ساخت زیبابین توسط دانش‌آموزان کلاس ششم- مرداد ۹۶

دوره اولی ها در سرزمین لی‌لی‌پوت

چهارشنبه ۱۸ مرداد دانش‌آموزان پایه های اول تا سوم در سرزمین لی لی پوت

اردوی پارک جوانمردان

دانش‌آموزان پایه‌های اول تا سوم در پارک جوانمردان- مرداد ۹۶

فعالیت‌های اکتشافی

آزمایش نفوذپذیری و ترکیب رنگها توسط دانش‌آموزان کلاس اول

کارگاه های شناختی دبستان

برای تقویت چهار هوش دانش آموز

جشن کلاه

ساخت کلاه‌ها عجیب توسط دانش‌آموزان و اجرای نمایش