اولین جلسه اولیا و مربیان سال تحصیلی ۹۹-۹۸

اولین روز دانش آموز

نوآموزان پیش دبستانی اولین روز دانش آموز خود را با بازی و شادی در حیاط مدسه جشن گرفتند.

جشن مداد

روز یکشنبه مورخ ۹۷/۸/۶ نوگلان پیش دبستانی با تماشای نمایش شاد و آموزنده ی ” مداد من” با روش های مراقبت از مداد و نحوه ی صحیح دست گرفتن آن آشنا شدند و با مداد های سیاه شان اولین مشق کلاسی خود را قلم زدند.