دانش‌آموزان پایه ششم دبستان سلام همت، روز سه شنبه در یک اردوی آموزشی، همراه با آموزگاران خود از موسسه لغت نامه دهخدا بازدید کردند.گزارش تصویری اردو :