امروز سیزدهم آبان روز دانش آموز، روز بچه‌هایی که دنیاشون با دنیای مـا بزرگترا خیلی فرق می‌کنه. بچّه هایی کوچیک با رویاهایی بزرگ، بچّه‌هایی با شور و شوق زیاد که تپش قلب شون نفس میده بـه زندگی، بـه ادامه راه، بـه ساختن آینده بهتر.

روز دانش آموز مبارک