این هفته، هفته ملی کودکه
هر کودکی در نوع خودش خاصه
هر کدوم یه معجزه‌اند
مثل یک ستاره، نوری که آنها می‌تابانند از دور دست‌ها دیده میشه
پس این هفته برای این گنجینه‌های ارزشمند جشن بگیریم
کسانی که همیشه بدون حد و مرز، تا ابد دوست‌شان داریم
کودکان آورنده امید برای فردایی درخشان ترند.
و رویاهای ما برای آینده‌ای پر از شادی
بی‌گناهی در لبخندشان
و پاکی در قلبشان همیشه باقیست
شاید ارزشمندترین چیز در این دنیا لبخند روی صورت کودک است.