سیاست‌های راهبردی دبستان

این گروه بر اساس تحقیقات خود ارزش‌هایی در ۴۰ بند و در ۷ سرفصل، را به عنوان سیاست‌های راهبردی دبستان داری، پیشنهاد می‌نماید.

الف)خانواده

۱-     نقش اصلی تربیت را به عهده خانواده می دانیم.

۲-     فعالیت‌های دانش آموز، برنامه های مدرسه و رویکرد مدرسه را به خانواده اطلاع خواهیم داد.

۳-     شرایط ممکن را برای مشارکت چند بعدی خانواده‌ها در مدرسه فراهم می کنیم.

۴-     مشاوره را نه به هدف ابلاغ راه حل بلکه به عنوان همراهی با خانواده در راه دستیابی به بهترین راه،یک اصل می‌دانیم.

 ب) نیروی انسانی

۵-     در آغاز دوره همکاری، رویکرد، برنامه ها و انتظارات خود را تبیین می‌کنیم.

۶-     شرایط رشد و ارتقای کارکنان را فراهم می‌کنیم (بیانیه ارزش‌های مجموعه مدارس سلام –گروه صادقیه)

۷-     کارکنان در راستای رویکرد مدرسه عمل می‌کنند.

۸-     برای پاسخگویی به نیازهای متنوع دانش آموزان از مربیانی با تخصص‌های متنوع استفاده می‌کنیم.

۹-     تعداد مربیان در مدرسه متناسب با تعداد دانش آموزان است.

۱۰-  پرسنل مدرسه در برنامه های مدرسه نقش مشارکتی دارند.

۱۱-  همکاران مدرسه پایبند به اصول مذهبی با پرهیز از افراط و تفریط هستند.

پ) ارتباطات

۱۲-  الزامات آموزش و پرورش و خانواده سلام صادقیه را رعایت می‌کنیم.

۱۳-  رویکرد خود را به جامعه معرفی می‌کنیم.

۱۴-  تجربیات خود را با دیگر اعضای خانواده به اشتراک می‌گذاریم و از تجارب آنها بهره می جوییم.

۱۵-  تعاملات ما بر اساس احترام و اعتماد است.

 ت) یادگیری

۱۶-  فرآیند یادگیری در دبستان ما مبتنی بر انگیزه های درونی است.

۱۷-  یادگیری توسط کودک شکل می گیرد و مربی نقش تسهیل گری دارد.

۱۸-  اشتباهات کودک به عنوان فرصتی برای یادگیری تلقی می شود و تنبیهی در پی نخواهد داشت.

۱۹-  در طراحی فرآیند یادگیری به تفاوتهای فردی دانش آموز توجه می کنیم.

۲۰-  فرآیند یادگیری طوری طراحی می شود که تا حد امکان منجر به تجربیات عینی دانش آموز شود.

۲۱-  در طراحی فرآیند یادگیری به رشد همه جانبه دانش آموزان توجه می کنیم.

۲۲-  مدرسه رسالت آموزشی خود را به خانواده تحمیل نمی کند.

۲۳-  با ایجاد حداکثر تنوع در فرآیند یادگیری در حد امکان فرصت انتخاب گری به دانش آموز می دهیم.

۲۴-  محتوای آموزشی برگرفته از زندگی طبیعی و واقعی کودک است.

ث) ارزشیابی

۲۵-  در طراحی فرآیند یادگیری به خود ارزیابی دانش آموز توجه می کنیم.

۲۶-  ارزشیابی هر دانش آموز را متناسب با روند رشد خودش انجام می دهیم.

۲۷-  مدرسه، ارزشیابی رفتارهای دانش آموز را به ویژگی های شخصیتی او تعمیم نمی دهد.

۲۸-  ارزشیابی نباید به مقایسه بین دانش آموزان منجر شود.

۲۹-  در ارزشیابی آموزشی، از روشهای مختلف جمع آوری اطلاعات استفاده می کنیم. نظیر مشاهده، گفتگو، ثبت تصویر، فیلم، جمع آوری تولیدات و

۳۰-  گزارش فعالیتهای کودک در مدرسه از طریق توصیف به خانواده به صورت منظم ماهانه ارایه می شود.

۳۱-  فرآیندها و برنامه های مدرسه را مستند می کنیم.

۳۲-  برای ارزیابی عملکرد مدرسه، نظام ارزشیابی میدانی خواهیم داشت.

 ج) دانش آموز

۳۳-  مدرسه برای کودکان نشاط آور است و تربیت کودکانی شاد از اهداف آن می باشد.

۳۴-  کودک قبل از ثبت نام، برای داشتن حداقل های لازم برای یادگیری ارزیابی می گردد.

۳۵-  دانش آموزان خاص در صورت مهیا بودن شرایط حضور آنها در مدرسه، ثبت نام خواهند شد.

۳۶-  مدرسه تفاوت‌های فردی کودکان را به رسمیت می شناسد و در آموزش و ارزیابی به آن استناد می کند.

چ) ابزارها و فضاهای آموزشی

۳۷-  ابزارهای آموزشی مدرسه باید سطوح مختلف توانایی و علایق دانش آموزان را پوشش دهد.

۳۸-  مدرسه مجهز به نرم افزار و سخت افزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

۳۹-  فضاهای مدرسه متناسب با تعداد دا نش آموزان است.

۴۰-  در طرا حی و بهره برداری از فضاهای مختلف مدرسه، نیازهای متفاوت کودکان مد نظر قرار می‌گیرد.

 

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.