طی روز چهارشنبه، هشتم دی ماه، بنا به هماهنگی قبلی با پایگاه سلامت سردار جنگل، تیم پزشکی این پایگاه در محل دبستان سلام همت مستقر شده و کلیه دانش آموزان پایه های اول تا ششم را مورد معاینه دهان و دندان و “وارنیش سدیم فلوراید تراپی” قرار دادند.
همچنین در قالب طرحی ملی از دانش آموزان پایه چهارم نیز علاوه بر مورد فوق، معاینات پزشکی جامعی توسط پزشکان انجام شد و موارد خاص کتبا به والدین اطلاع رسانی شد.
نوآموزان پیش دبستانی هم مورد معاینات قد و وزن و بینایی سنجی قرار گرفتند.