سرفصل مباحثی که در پایه های مختلف تدریس می شود:

پیش دبستان:

آشنایی با محیط Windows و آموزش برنامه‌ی  Paint

پایه اول:

آشنایی با محیط Windows و برنامه‌ی  Flash

پایه دوم: 

آشنایی با محیط Windows و برنامه‌ی Word

پایه سوم:

مرور  Word و Windows و آشنایی با برنامه‌ی Power point

پایه چهارم و پنجم:

آشنایی با برنامه‌ی فتوشاپ (مقدماتی) و سخت‌افزار

پایه ششم:

تدریس کتاب کار و فناوری و آموزش برنامه‌ی فتوشاپ (پیشرفته)