مدارس سلام

« دبیرستان (متوسطه دوم) پسرانه سلام همت »

« راهنمایی (متوسطه اول) پسرانه سلام همت »

« پیش‌دبستان و دبستان پسرانه سلام همت »

::. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی مجموعه مدارس سلام به آدرس salamsch.com مراجعه نمایید. .::