مسؤول پایه هشتم

جناب آقای محسن تجلی

سوابق و تحصیلات :

  دارای مدرک کارشناسی عمران

دانشجوی ارشد راه و ترابری

مسوولیت های آموزشی مختلف در دبیرستان های سلام

تدریس دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع راهنمایی و دبیرستان مدارس سلام

مسوول دفتر فنی پروژه مسکن مهر

مسوول اجرا و معاون کارگاه پروژه ی تخریب و بازسازی مجموعه ی شهید غیوری تهران