آیین نامه‌ی آموزشی الف) ارزشیابی : نظام امتحانات : امتحانات در این دبیرستان در دو سطح داخلی و منطقه‌ای برگزار می‌گردد. امتحانات منطقه‌ای در دو نوبت برگزار می‌گردد و سوال این امتحانات در سطح کتب درسی طرح می‌شود، در صورتی که دانش آموزی در بیش از دو درس نمره‌ی کمتر از حد نصاب لازم کسب کند، مشروط محسوب می‌شود و یک اخطار آموزشی به وی تعلق می‌گیرد. امتحانات داخلی به صورت مستمر برگزار می‌شود و در پایان هر دوره مجموعه‌ی نمرات(آزمون جامع مدارس برتر-آزمون های هفتگی –تکلیف- نظم در کلاس) آن دوره به صورت کارنامه‌ای مجزا به دانش آموز اارائه می‌شود، در صورتی که در کارنامه‌ی داخلی شخص، بیش از دو درس با نمره‌ی کمتر از حد نصاب لازم وجود داشته باشد؛ مشروط می‌شود و یک اخطار آموزشی به وی تعلق می‌گیرد. نظام اخطار و تجدیدی : دانش آموزی که در پایان سال در مجموع دو کارنامه‌ی منطقه‌ای در دروس ورزش و آزمایشگاه نمره‌ی کمتر از ۳۴ و در دروس دیگر کمتر از ۲۸ بیاورد، تجدید محسوب خواهد شد. همچنین در مجموع سه کارنامه‌ی داخلی، در دروس عمومی و شیمی مجموع کمتر از ۲۴ و در دروس ورزش و آزمایشگاه کمتر از ۵۱ و در دروس اختصاصی مجموع کمتر از ۳۰ بیاورد تجدید محسوب می‌شود. امتحانات تجدیدی داخلی دبیرستان در تیرماه برگزار می‌شود و کسب حداقل نمره‌ی ۱۲ در دروس اختصاصی و ۱۴ برای دروس عمومی ضروری است. تذکر ۱ : استفاده از تبصره‌ی یک ماده پس از امتحانات تجدیدی با نظر شورای مدرسه بلامانع است. توجه : حد نصاب لازم برای دروس انضباط، ورزش، آزمایشگاه و درس‌های شفاهی نمره‌ی ۱۷؛ برای امتحانات در سطح منطقه و همچنین امتحاناتی که به صورت چهارگزینه‌ای برگزار می‌گردد نمره‌ی ۱۴ و برای امتحانات داخلی ریاضی و فیزیک تشریحی نمره‌ی ۱۰ می‌باشد. × مهمترین شاخص وضعیت آموزشی هر دانش آموز رتبه وی در پایه‌ی مربوطه می‌باشد که در زیر هر کارنامه درج می‌گردد. اولیای محترم باید با کمال دقت پیگیر مسایل آموزشی فرزندان خود باشند و در صورت بروز مشکلاتی در امر تحصیل فرزند خود فوراً مراتب را به مسئول پایه اطلاع دهند تا بررسی وضعیت دانش آموز بهتر و سریع‌تر انجام گیرد. نمرات داخلی دانش آموزان به صورت ماهانه از لیست دبیران در دفتر مسئول پایه ثبت می‌شود. اولیای محترم می‌توانند در صورت لزوم به مسئول پایه مراجعه و از وضع تحصیلی فرزندشان مطلع گردند. ب ) نظام تمرین و تکلیف : برای هر درس اختصاصی علاوه بر تمرینات کتاب، مجموعه‌ی تمریناتی در نظر گرفته شده است و دانش آموزان در گروه‌هایی به بحث و حل آنها می‌پردازند. فعالیت‌های گروهی مباحثه توسط دبیران مربوط بررسی گردیده و در صورت کم کاری بعضی از افراد گروه، مراتب به اطلاع مسئول پایه می‌رسد و در پرونده‌ی آموزشی دانش آموز ثبت می‌گردد. تبصره : به طور متوسط برای کار در منزل هر دانش آموز معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد زمان آموزش هر درس در مدرسه – متناسب با دروس – در نظر گرفته شده است. ج ) نظام اطلاع رسانی به اولیای محترم : در طول سال تحصیلی، تعداد سه کارنامه‌ی داخلی و دو کارنامه‌ی منطقه‌ای به اولیای محترم تحویل خواهد شد و در صورتی که موارد قوت یا ضعفی وجود داشته باشد به ایشان اطلاع داده می‌شود. تبصره : تاریخ تحویل کارنامه‌ی داخلی؛ هفته‌ی چهار آبان ماه، هفته‌ی سیزدهم اسفند ماه و هفته‌ی سوم اردیبهشت ماه خواهد بود.