محمد صالح صفار

از فارغ التحصیلان دبیرستان غیرانتفاعی امام صادق (ع) است. در اوایل دهه ۸۰ در رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران پذیرفته شد، بلافاصله پس از ورود به دانشگاه در پی علاقه شخصی و تمایل مسئولين وقت دبیرستان امام صادق (ع) وارد فعالیت های آموزشی شد. از همان سال های نخست حضور در مجموعه در کنار فعالیت های آموزشی در تدریس دروس پایه از جمله عربی ورود پیدا نمود . از سال ۸۹ مسئول پیش دانشگاهی دبیرستان امام صادق (ع) گردید. از سال ۹۱ تا ۹۷ مسئول پیش دانشگاهی دبیرستان سلام بودند و تدریس عربی و مشاوره ی کنکوری در سایر مدارس را بر عهده داشتند. در طول این سال ها در کنار ورود جدی به مسائل آموزشی در سایر حیطه های فرهنگی تربیتی ورود جدی پیدا نمودند. حضور در دبیرستان های سلام ، امام صادق (ع)، نوید صالحین و … از جمله فعالیت های وی بوده است.