برگزاری مسابقات شطرنج به مناسب اعیاد قربان و غدیر خم

برگزاری مسابقات والیبال به مناسبت روز دانش آموز

نمایش مانور و آمادگی های لازم در برابر زلزله

مراسم فرهنگی یه روز من و بابام!

پنجمین جشنواره ورزشی و سلامت مجموعه مدارس سلام

اردوی تفریحی اصفهان دانش آموزان پایه دوم دبیرستان سلام همت