تقدیر از دانش آموز عزیز آقای امیرمحمد کریمی دارنده مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی

اردوی هفته ششم ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ بوستان نهج البلاغه + قایق پرشی + راپل + سافاری وحشت + پرش در آسمان + ناهار ( پیک نیک )