مراسم عزاداری سالار شهیدان پنجشنبه ۱۴ شهریور،ساعت ۷.۱۵تا۸.۱۰صبح

کسب مدال نقره انفرادی و تیمی در مسابقات کشوری رشته شمشیربازی توسط دانش آموز پایه دهم آقای سیاوش دهنوی

دومین جلسه اولیامحترم پایه دوازدهم برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان

کسب مدال ارزشمند نقره المپیاد کشوری ریاضی توسط دانش آموز امیر محمد کریمی

اردوی تفریحی ورزشی اپارک ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم سه شنبه ۵ شهریور ۹۸

برگزاری آزمایش آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی فلزات قلیایی آشنایی با شناساگر های اسید و باز