سخنرانی استاد شیخ پور دبیر ادبیات پایه دهم

جشنواره ورزشی جذاب و با نشاط روز پایانی پایگاه تابستانی دبیرستان سلام همت

گزیده ای از فعالیت های دبیرستان سلام_همت در تابستان ۹۸

قهرمان جشنواره ورزشی بچه های همت- جشن عید غدیر خم و اختتامیه پایگاه تابستانی