سومین جلسه آموزش خانواده با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر احمدی با موضوع آسیب های اجتماعی

اردو درسی اختیاری پایه دهم و یازدهم

آغاز اردوی درسی داوطلبانه عزیزان پایه دهم و یازدهم تا ساعت ۲۰

اردوی تفریحی مجموعه دانیال

معرفی اجزای مدار الکترونیکی- آزمایشگاه مجازی

اردو مطالعاتی آمادگی آزمون مدارس برتر