نفر اول نظرسنجی مردمی پویش مادرانه-امیرمهدی خدادی دانش آموز عزیز پایه دهم

یک شنبه ۵ بهمن ماه-اولین جلسه اعضای شورای دانش آموزی با مدیر دبیرستان در آغاز نیمسال دوم

بخش هایی از محفل مجازی انس با قرآن پنجشنبه ۱۵ آبان۹۹

اولین جلسه منتخبین شوراهای دانش آموزی با مدیریت دبیرستان

سه شنبه 17 تیر ماه 99-اولین جلسه آموزش مهارت های ICDL

برگزاری ورک شاپ ۹۰دقیقه ای فوتوشاپ توسط معاونت فرهنگی دبیرستان سلام همت…

گزارش مختصر فعالیت های دبیرستان سلام همت در فروردین ۹۹(۱۶تا۳۱فروردین) #پایه_یازدهم

برنده مسابقه کتابخوانی “از شنبه” آقای ابوالفضل امین زاده دانش آموز خوب پایه دهم

برگزیدگان مسابقه جدول ویژه نیمه شعبان