کسب مدال درخشان طلا توسط دانش آموز دانیال حسین تبار درالمپیاد کشوری سال 1400

سه شنبه ۷ بهمن ماه ۹۹-آیین تقدیر از مدال آوران المپیادکشوری سال ۹۹

آقای امیرمحمد کریمی دارنده مدال نقره المپیاد کشوری ریاضی باآرزوی کسب مدال طلا و درخشش ایشان در ادامه مسیر

افتخارات المپیاد