جشن میلاد حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)

ولادت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)