در آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸، دبستان سلام همت افتخار میزبانی دانش‌آموزان و اولیای محترم را در روز اول مهر داشت. برخی از برنامه های اجرا شده در روز اول مهر در پیش دبستان و دبستان سلام همت به شرح زیر است:
-بدرقه دانش آموزان توسط اولیا و رد شدن آنها از زیر قرآن و طاق نصرت
-تصویربرداری از دانش آموزان
-اجرای نمایش در پیش دبستان و پایه‌ی اول
-اهدای قمقمه‌های با لگوی دبستان و کتاب‌های دانش آموزان توسط مدیر دبستان