آزمون کمبریج در دبستان گلستان همت در اول شهریور سال۹۶  با حضور نمایندگان رسمی این موسسه، در سه سطح Starters, Movers, Flyers برگزار شد. گزارش کامل این آزمون را در ادامه مطلب مطالعه فرمایید.

با سلام خدمت اولیای محترم

آزمون های ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج در سراسر دنیا شناخته شده و معتبر هستند .شرکت در این آزمون ها مدرکی مبنی بر سطح مهارت انگلیسی زبان آموز در اختیارتان می گذارد که در سطح بین المللی مورد قبول است.

سوالات این آزمون ها بر اساس موضوعات آشنا برای این گروه سنی بوده و بر روی مهارت های مورد نیاز زبان آموز برای برقراری ارتباطی موثر  به زبان انگلیسی تمرکز دارد.

این امتحانات هر ۴ مهارت مورد نظر در آموزش زبان- مهارت های شنیداری، گفتاری، نوشتاری و درک مطلب- را بر اساس نیاز زبان آموزان در زندگی واقعی مورد سنجش قرار می دهد.

آزمونهای کمبریج در سه سطح Starters – Movers – Flyers می باشد که برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است .طریقه تصحیح این امتحانات به گونه ای است که نمره قبولی و یا ردی نداشته و هر یک از شرکت کنندگان بر اساس دانش انگلیسی خود، ارزشیابی میشوند تا تاثیر منفی بر این گروه سنی نداشته باشد.

تابستان امسال، برای دانش آموزان دوره دوم دبستان گلستان همت این فرصت مهیا شده است تا از طریق معیاری معتبر، دانش آموزان سنجیده شوند و در کنار آن حس اطمینان و خود باوری برای خود دانش آموز فراهم شود.

به این منظور منابعی معتبر در اختیار دانش آموزان قرار گرفت تا بتوانیم آنها را با سوالاتی شبیه به خود آزمون، آشنا و آنها بیشتر از قبل آماده آزمون شوند:

کتاب هایی از قبیل FUN for Starters – FUN for Movers – FUN for Flyers

در کنار کتاب های تست به نام YLE Test Book

لازم به ذکر است که پیش از موعد امتحان، از دانش آموزان آزمون آزمایشی با فرمت آزمون اصلی گرفته میشود تا از این طریق هم به نقاط قوت و ضعف زبان آموز پی برده شود  و هم خود زبان آموز با فرمت و سوالهای امتحان آشنایی بیشتری پیدا کند.

 آزمون Starters

این آزمون اولین آزمون از سری امتحانات کمبریج می باشد که با ارزیابی هر چهار مهارت ، اعتماد به نفس دانش آموز را بالا میبرد و سطح زبان او را تقویت می کند.

فرمت آزمون

نمره محتوا مهارت ها
حداکثر ۵ ۴ قسمت / ۲۰ سوال شنیداری

(حدودا ۲۰ دقیقه)

حداکثر ۵ ۵ قسمت / ۲۵ سوال نوشتاری و درک مطلب

(۲۰ دقیقه)

حداکثر ۵ ۴ قسمت گفتاری

(۵-۳ دقیقه)

Movers آزمون

این آزمون دومین آزمون از سری امتحانات کمبریج می باشد و روشی مناسب برای کمک به دانش آموزان در ساخت مهارت های زبانی خود و پیشرفت بیشتر در انگلیسی است. زبان آموزان پس از کسب مهارت های لازم به سطح بالاتر یعنی Flyers می رسند.

فرمت آزمون

نمره محتوا مهارت ها
حداکثر ۵ ۵ قسمت / ۲۵ سوال شنیداری

)حدودا ۲۵ دقیقه)

حداکثر ۵ ۶ قسمت / ۴۰ سوال نوشتاری و درک مطلب

(۳۰ دقیقه)

حداکثر ۵ ۴ قسمت گفتاری

(۷-۵ دقیقه)

Flyers آزمون

این آزمون سومین آزمون از سری امتحانات کمبریج می باشد. به دانش آموزان این امکان را می دهد که بتوانند متن های نوشتاری ساده را به راحتی بخوانند، در موقعیتهای مختلف ارتباط برقرار کنند و جملات و اصطلاحات ساده را به کار گیرند.

فرمت آزمون

نمره محتوا مهارت ها
حداکثر ۵ ۵ قسمت / ۲۵ سوال شنیداری

)حدودا ۲۵ دقیقه(

حداکثر ۵ ۷ قسمت / ۵۰ سوال نوشتاری و درک مطلب

(۴۰ دقیقه)

حداکثر ۵ ۴ قسمت گفتاری

۹)۷ دقیقه(