معرفی فعالیت های فرهنگی و پرورشی دبستان:

  • برگزاری کلاس مهارت‌های زندگی با همکاری گروه روانشناسی دبستان
  • اردوها
  • مراسم ها
  • مسابقات فرهنگی ورزشی
  • برگزاری کلاس‌های هنری و ورزشی دبستان

اردوها