با سلام

فارسی:
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده در ماه مهر بدین شرح است:
– تدریس دو درس از کتاب اصلی و انجام تمرینات کتاب نگارش و کار فارسی
– استفاده از شیوه های تعاملی و کار گروهی برای انجام تمرین های کتاب نگارش و کتاب کار

–  استفاده از شیوه های خلاقانه مانند نمایش برای فهم درس ها
– ارائه ی تحقیق درباره ی بزرگان شعر و ادب فارسی (مربوط به درس اول کتاب نگارش فارسی) در قالب پاور پوینت و گزارش کاغذی
– استفاده از شیوه های سرگرم آموزی برای آموزش درس ها
برای مثال پخش انیمیشن برای فهم بهتر تاریخ ادبیات
– استفاده از شیوه های سرگرم آموزی و انواع بازی ها برای تدریس و ارزشیابی درک مفاهیم درس ها
– گرامیداشت روز بزرگداشت حافظ و زنگ نجات زمین در راستای مدیریت پسماند و حفظ محیط زیست

علوم: با توجه به یادگیری دانش آموزان در روش مشاهده، خصوصا در درس علوم سعی می شود در این درس آزمایش های کتاب به صورت کامل انجام شود و هر یک گزارشی از مشاهدات را ارائه نمایند. یادگیری بهتر و ماندگاری بیشتر از جمله محاسن این روش می باشد. آزمایش شبیه سازی برخورد شهاب سنگ با زمین انجام شده است و این روند ادامه خواهد داشت. همچنین سوالات هر فصل پس از تدریس به دانش آموزان ارائه می شود.
ریاضی: در درس ریاضی با نیم نگاهی به تابستان مروری به مطالب سال گذشته انجام شد. در فصل اول موضوعات الگو یابی، عددنویسی، بخش پذیری و اعداد صحیح تدریس شد. با توجه به مطالب کتاب جزوه ای از موضوعات فوق به صورت کامل تر نیز به دانش آموزان گفته شده است.
هدیه‌ها: در درس هدیه ها درس نامه به دانش آموزان به صورت درس به درس داده می شود تا موارد مهم هر درس یادآوری شود. همچنین سوالات هر درس در حین تدریس به دانش آموزان گفته می شود و بخش های مهم خط کشی می شوند.