جشن یلدای امسال مثل همه اتفاقات سال ۹۹ به شیوه ای متفاوت برگزار شد.

کلیپی کوتاه از جشن یلدای مجازی دبستان سلام همت را ببینید.