اولیای گرامی، لطفا جهت شروع فرآیند آموزشی، طبق لیست هر پایه، وسایل را تهیه بفرمایید و تک تک آن ها را با نام و نام خانوادگی به همراه دانش‌آموز به مدرسه بفرستید.