تیم شطرنج دبستان گلستان همت تنها با اختلاف سه امتیاز از تیم اول در جایگاه هفتم مسابقات منطقه قرار گرفت.

دانش آموزان دانیال شفیعی فر (پایه ششم)، آریا انتظاری (پایه چهارم)، پارسا عابد نطنزی (پایه سوم)، که بعد از مسابقات انتخابی داخلی مدرسه به عنوان تیم منتخب به مسابقات اعزام شدند، در میان بیش از ۷۰ نفر شرکت کننده به ترتیب در جایگاه بیست و دوم، بیست و نهم و سی و یکم قرار گرفتند.

این مسابقات در روزهای بیست و ششم و بیست و هفتم آبان ماه در محل دبستان شهدای معلم برگزار گردید.

گفتنی است جایگاه دبستان در رنکینگ مسابقات نسبت به سال گذشته بیش از ده پله صعود داشته است.