جلسه سوم تمرین تیم فوتبال دبیرستان سلام همت

اولین اردو تفریحی و ورزشی پایه دوازدهم ۱۳۹۷

کسب رتبه چهارم در مسابقات پرتاب گلایدر

کسب مقام سوم در رشته تفسیر و مفاهیم در مسابقات منطقه ۵

کسب مقام سوم تیم طناب‌کشی سلام همت در مسابقات سلام ورزشی

کسب مقام سوم تیم فوتبال سلام همت در مسابقات سلام ورزشی

کسب مقام اول تیم بستکبال سلام همت در مسابقات سلام ورزشی

کسب رتبه اول آزمون جامع مدارس برتر توسط دانش آموز سید سینا نبوی