اردوی یک روزه آموزشی میدان تیر دانش‌آموزان پایه دهم دبیرستان سلام شهید همت صبح امروز با حرکت اتوبوس دانش‌آموزان به سمت میدان تیر برگزار شد.

ابتدای اردو با برگزاری مراسم صبحگاه و صحبت‌های فرمانده بسیج دانش‌آموزی همراه بود؛ در حدود ۲۰ دقیقه آموزش استفاده از سلاح و نحوه تیراندازی به دانش‌آموزان توضیح داده شد.

در ادامه دانش‌آموزان در گروه‌های کوچک‌تر تقسیم شده و به سمت سکوی تیراندازی حرکت کردند و با استفاده از اسلحه‌هایی که در اختیارشان قرار گرفته بود شروع به تیراندازی نمودند.
از بخش‌های دیگر این اردو پیاده‌روی و برگزاری مراسم اقامه نماز جماعت بود.