آخرین روزهای اردوی مطالعاتی پایانی و دوران جمع‌بندی دانش‌آموزان پایه دوازدهم سلام شهید همت برای شرکت در کنکور سراسری در حال سپری شدن است.

به امید موفقیت برای همه دانش‌آموزان